Ground Control Spade
ground-control-bananas.jpg

Kết quả sẽ làm bạn sửng sốt !

Giá Đơn vị tính
200 USD 2 cái

Sản phẩm mới 2015 ! Râu khử nhiễu điện từ và hỗ trợ tiếp mặt đất Ground Control sẽ nâng âm thanh dàn máy lên một tầm cao mới trong tíc tắc !

Ý kiến của bạn