iFi by AMR (England)

Là công ty con của Abbingdon Music Research (AMR) Anh Quốc. Chuyên dòng sản phẩm High End loại mini và pro mini. Những chiếc máy nhỏ bé của iFi gây chấn động thế giới High End và được các diễn đàn

Audio lớn trên toàn thế giới yêu thích

Website hãng: iFi-Audio.com