Jack RCA (1m) Chi tiết Giá: 74.400.000 VND
Jack RCA (1m) Chi tiết Giá: 36.000.000 VND
Jack RCA, XLR (1-2m) Chi tiết Giá: 38.400.000 VND
Serie CORE xuất phát từ hệ thống Galileo và là serie cao cấp căn bản của Synergistic Research dành cho hệ thống dưới 10.000usd. Chi tiết Giá: 6.720.000 VND
Sự pha trôn hợp kim vàng và bạc tạo nên chất âm ấm áp phong phú của vàng với độ tinh khiết trong suốt của bạc. Chi tiết Giá: 12.000.000 VND
Đạt mức nghệ thuật và tinh tế vượt bậc so với mọi dây mà Ted Denney III từng chế tạo trong vòng 20 năm. Chi tiết Giá: 31.200.000 VND
Gia tăng đáng kể trong kích thước sân khấu và các lớp lang, vị trí của ca, nhạc sỹ. Chi tiết Giá: 36.000.000 VND