Moerch
Morch DP8 trong Danh sách 10 tay hay nhất thế giới STEREOPHILE Recommended Class A - 2015 đến 2018 Chi tiết Giá: 6,300 USD
Reed
màu black, dài 12", cocobolo, cardas DIN Chi tiết Giá: 22,000 USD
màu black, dài 12", cocobolo, cardas DIN Chi tiết Giá: 9,900 USD
màu seashell white, dài 12", wenge, 1.25m WBT rca Chi tiết Giá: 6,500 USD
màu seashell white, dài 10.5"", wenge, 1m WBT rca Chi tiết Giá: 5,000 USD
màu seashell white, dài 10.5", carbon, 1m WBT rca Chi tiết Giá: 4,000 USD