Cục kê khử nhiễu điện EMI và chống rung Magma Slim/Magma Slim Tungsten
cục khử nhiễu điện Magma-01.jpg
Giá Đơn vị tính
70 USD cục dày 22mm
275 USD cục dày 45mm
Ý kiến của bạn