Chario
Listening to music on small-sized systems is a reasonable and quite understandable preference, given that they are easily installed in many venues. Chi tiết Giá: 168.000.000 VND
Edifier
Studio-quality Speakers Designed by Phil Jones Chi tiết Giá: 26.880.000 VND
Hi-Res Audio Designed By Phil Jones Chi tiết Giá: 17.040.000 VND
Hi-Res Audio with wireless subwoofer Chi tiết Giá: 11.280.000 VND
Versatile speakers equipped for authentic audio Chi tiết Giá: 7.440.000 VND
Rich and Detailed Sound Chi tiết Giá: 4.680.000 VND
Modern Sound-Classic Design Chi tiết Giá: 3.840.000 VND
Add Joy to your Music Chi tiết Giá: 3.000.000 VND
Studio-quality sound. No strings attached Chi tiết Giá: 19.560.000 VND
Powered Bluetooth Bookshelf 2.0 Speaker Chi tiết Giá: 12.360.000 VND
Neat Acoustic
Paradigm
Totem
Totem Mite có hình thức nhỏ gọn của loa kiểm thính mini monitor Chi tiết Giá: 21.600.000 VND
Chứng tỏ có thể đáp ứng hai tiêu chí chất lượng/giá cả. Chi tiết Giá: 30.000.000 VND
Cặp loa đánh dấu 30 năm thành lập Totem Acoustic Chi tiết Giá: 68.400.000 VND