Cầu Chì Quantum Black
black-fuse.jpg
Giá Đơn vị tính
2.880.000 VND 20mm
3.120.000 VND 32mm
Có thể nói không quá lời là Cầu chì tinh diệu Quatum Đen sẽ giúp dàn máy phát huy khả năng biểu diễn một cách ngoạn mục. 
Synergistic Research vừa phát triển thành công cầu chì BLACK Quantum. Đây là cầu chì có hiệu suất cao nhất từ trước cho đến nay của Synergistic. Cầu chì Synergistic Research BLACK là một sáng chế dang chờ cấp bẳng của nhà thiết kế Ted Denney III . Ống xử dụng trong Cầu chì Đen loại sơn UEF và kim loại Graphene có đặc tính dẫn điện hơn đồng 8 triệu lần! Nhiều ngàn ngưởi chơi âm thanh đang nghĩ rằng cầu chì Quantum Đỏ là vô địch thế nhưng một lần nữa Ted Denney lại vượt qua giới hạn và Ông nói Synergistic Quantum Đen lả một bước tiến lớn trong kỹ thuật chế tạo cầu chì. Người không dễ tin hiệu nghiệm của Cầu chì Đen có thể mượn về để nghe trước khi mua. Và Công ty SR nói sự khác biệt trước và khi lắp cầu chì BLACK là "ngày và đêm". Điều mà Bạn nhận được là sự minh bạch, sãn khấu biểu diễn nổi bật và không gian đầy ắp âm nhạc. Ngoài vật liệu mới graphene và chất sơn UEF bọc ngoài, Cầu chì BLACK còn được điều trị Lò Phóng Điện 2 triệu volt Quantum Tunneling làm thay đổi cấp độ phân tử của sợi dẫn để tối ưu hoá. Do xử dụng các vật liệu mới, cầu chì Đen cần chạy rà ít nhất 100 giờ và khi lên đến 200 giờ khả năng biểu diễn thực sự mới đầy đủ.
Ý kiến của bạn