Synergistic AC Master Couple (SR20) (1.5m)
ky-niem-20-nam.jpg
SynergisticResearch celebrates their 20th Anniversary with release of the bestnon-Active Shielding AC cable they have ever developed, the 20thAnniversary Edition of the AC Master Coupler.
Giá Đơn vị tính
14.400.000 VND sợi 1.5m
Dây nguồn Synergistic Research kỷ niệm 20 năm 

Là dây nguồn tốt nhất ngang dây nguồn nổi tiếng Tesla mặc dù không có hệ thống áo giáp chủ động Active Shielding.  
Phù hợp cho tất cả các thiết bị, bao gồm pream hay power dòng đỉnh, mắc tiền vì dây Synergistic Research kỷ niệm 20 năm là 2 dây nguồn ghép thành 1
Hãy dùng dây nguồn SR kỷ niệm 20 năm cao trên toàn hệ thống của bạn , chắc chắn Bạn sẽ hài lòng.
Kết quả tốt nhất khi ghép với dây CORE và AU79.. 

Phiên bản áo lưới vàng kim thêm 30usd !

Ý kiến của bạn